Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były we wrześniu 2020 r. równe 25 847 tys. zł. To o 27,4% mniej w porównaniu do wielkości sprzedaży osiągniętej we wrześniu 2019 r.

„W okresie styczeń - wrzesień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 169 779 tys. PLN i była niższa o 17,2 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie

Sprzedaż detaliczna osiągnęła we wrześniu 2020 r. poziom 16 065 tys. zł, o 22,6% mniej r/r. W okresie dziewięciu pierwszych miesięcy roku przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 116 171 tys. zł, co oznacza 22,3% spadek w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.