InventionBio, spółka powiązana z BRU (BORUTA) (w trakcie zmiany na Hub.Tech S.A.), działająca w branży biotechnologii przemysłowej, planuje wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC S.A. Równolegle, także Boruta-Zachem realizuje dalsze kroki zbliżające do przenosin spółki z NewConnect na GPW, zatwierdzając decyzję 8 października na ostatnim WZA oraz podpisując umowę z INC S.A. Do czasu debiutu giełdowego większościowy pakiet akcji InventionBio ma zostać przejęty przez Grupę Boruta-Zachem.

InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią, która jest właścicielem przełomowej technologii opartej na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. W procesie biorafinacji pozyskuje się m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności jak i paszach dla zwierząt. Spółka z sukcesem komercjalizuje swoje rozwiązania, a grono potencjalnych kontrahentów zainteresowanych ich zastosowaniem stale się powiększa. Przychody InventionBio w okresie od stycznia do lipca wyniosły 9 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł.

Debiut InventionBio na giełdzie to kolejny krok naszej Grupy w obszarze biotechnologii przemysłowej. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju, po przejęciu chcemy posiadając co najmniej 60% udziałów w spółce. Na dniach rozpoczną się wstępne prace nad prospektem emisyjnym InventionBio. Liczymy, że do złożenia dokumentu w KNF dojdzie na przełomie 2020 i 2021 r. – informuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruta Zachem.

Innowacyjna na skalę światową technologia będąca wynikiem badań InventionBio stanowi podwaliny dla zielonej gospodarki - przyszłości przemysłu europejskiego. Na ten moment spółka jest w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, których całkowita wartość opiewa na kwotę prawie 240 mln zł. Dodatkowo, zastosowanie technologii spółki znajduje coraz szersze kręgi zainteresowań w różnych branżach. Ostatnio InventionBio poinformowało o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań prowadzonych wspólnie z Perdue Agribusiness – amerykańskim rolniczym koncernem, który jest zainteresowany technologią biorafineracji śruty rzepakowej w produkcji dodatków paszowych. Spółka pracuje także nad ekologicznym herbicydem – substytutem syntetycznych środków chwastobójczych oraz innowacyjną nanoemulsją o szerokim zastosowaniu na rynku kosmetycznym jak i farmakologicznym.