Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Asbis podwyższa prognozę zysku netto na 2020 rok

Udostępnij

ASB (ASBIS), wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, podwyższył opublikowaną w sierpniu tego roku prognozę zysku netto na 2020 rok. Zgodnie z nową prognozą zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 23,0 mln USD a 25,0 mln USD, co oznacza, że może być wyższy o 25% od pierwotnie zakładanego. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli pomiędzy 2,0 miliarda USD a 2,2 miliarda USD.

11 sierpnia 2020 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2020 rok. Zakładała ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 2,0 miliarda USD a 2,2 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 18 milionów USD a 20 milionów USD.

„ASBIS rozwija się w tym roku bardzo dynamicznie. Tak jak zapowiadaliśmy stawiamy nie tylko na rozwój tradycyjnego kanału dystrybucji, ale też na rozwój sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT. Mamy bardzo silną pozycję na naszych rynkach, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz umiejętności wprowadzania na rynek potrzebnych produktów, spełniających oczekiwania naszych klientów. Szybko dostosowaliśmy się do otoczenia rynkowego i jesteśmy w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sprzęt oraz zaawansowane rozwiązania IT. Dlatego spodziewamy się, że nasza zyskowność w tym roku będzie wyższa, od pierwotnie zakładanej. Biorąc pod uwagę koszty finansowe i operacyjne, które mają być niższe niż przewidywano, mamy wszelkie powody, by sądzić, że rok 2020 będzie najbardziej zyskownym rokiem w naszej historii” – powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

 • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
 • niższych niż zakładano kosztów finansowych,
 • niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

 • nie wystąpi druga fala pandemii oraz kolejne blokady rynków, które mogą doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich
 • sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do 2019 roku
 • nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
 • nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty Apple,
 • konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2019 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działa Grupa.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+