Pan Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, z dniem 22 października  2020 r.

Powodem decyzji pana Jerzego Kwiecińskiego o rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu PGN (PGNIG) były sprawy osobiste.

Pan Jerzy Kwieciński został powołany w skład Zarządu PGNiG SA VI kadencji z dniem 10 stycznia 2020 roku.