Rada Dyrektorów ALE (ALLEGRO) poinformowała o zakończeniu w dniu 15 października 2020 r. okresu stabilizacji kursu w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki oraz o jednoczesnym pełnym wykonaniu opcji dodatkowego przydziału obejmującej 32 mln akcji w ramach "Opcja Dodatkowego Przydziału"

W związku z IPO, Morgan Stanley & Co. International plc (Menedżer Stabilizujący), jego podmioty powiązane lub agenci mieli możliwość dokonywania transakcji stabilizacyjnych przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia dopuszczenia do notowań, co nastąpiło 12 października 2020 r. Zgodnie z ogłoszeniem dokonanym przez Menedżera Stabilizującego z dnia 16 października 2020 r.  nie dokonywał on transakcji stabilizujących.

Z kolei rozliczenie opcji dodatkowego przydziału nastąpiło 20 października 2020 r. W konsekwencji, ogólna liczba akcji zbytych w ramach IPO wynosi 245 581 395 sztuk, czyli ok. 24% kapitału akcyjnego.