W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu prowadzonym przez Dom Maklerski INC S.A. inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji za ponad 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

Nasza Spółka i prezentowana strategia rozwoju spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co ma odzwierciedlenie w procesie budowania księgi popytu. Łącznie złożono deklaracje na kwotę ponad 50 mln zł. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy tak blisko zakończenia z sukcesem naszej oferty publicznej, co mocno przybliży Genomtec ID do komercjalizacji systemu. – powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes zarządu #Genomtec.

W ramach pierwszej oferty publicznej akcji inwestorom zostało zaoferowane 730.000 akcji nowej emisji serii J. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z Ustawą o Ofercie.

Inwestorzy dostrzegli unikalność i innowacyjność mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID. Środki z emisji zostaną efektywnie wykorzystane w celu zwiększenia wartości projektu, a co za tym idzie wartości dla akcjonariuszy Genomtec. Już w I kwartale 2021 roku chcemy być spółką notowaną na NewConnect i chcemy by ta wartość była widoczna w kapitalizacji Genomtec.  – powiedział Jarek Oleszczuk, członek zarządu i CBO Genomtec.

W związku z dużym zainteresowaniem w procesie budowy księgi popytu, Spółka Genomtec poinformowała również o zmianie w harmonogramie emisji akcji. Od 26 października do 28 października 2020 roku będą wysyłane zaproszenia do składania zapisów na akcje do inwestorów, którzy wzięli udział w budowie księgi popytu. Od 26 października do 2 listopada 2020 roku będą od tych inwestorów przyjmowane zapisy i wpłaty na akcje.

W przypadku gdy inwestorzy, do których wysłano zaproszenia do złożenia zapisów na akcje subskrybują poprawnie wszystkie akcje oferowane, Emitent będzie miał prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zapisów lub wcześniejszego przydziału akcji, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego.

Harmonogram Emisji

Terminy

Publikacja Memorandum Informacyjnego

14 października 2020 r.

Procesu budowy Księgi Popytu

14 - 22 października 2020 r.

Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji

23 października 2020 r.

Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu

26 – 28 października 2020 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje

26 października - 2 listopada 2020 r.

Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów

3 - 4 listopada 2020 r.

Dzień przydziału Akcji

5 listopada 2020 r.

 

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w procesie oferty publicznej jest INC. Zapisy na akcje można składać tylko za pośrednictwem tego podmiotu. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji zamieszczone są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej. 

Memorandum Informacyjne, związane z emisją akcji serii J Genomtec zostało opublikowane na stronie
internetowej Spółki
.