Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe TOR (TORPOL) za okres 9 miesięcy 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku]:

Wstępne skosolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Torpol:

  • przychody netto ze sprzedaży: 986,9 mln zł [1 063,9 mln zł],
  • zysk/strata ze sprzedaży brutto: 60,3 mln zł [51,7 mln zł],
  • zysk/strata netto: 26,4 mln zł [22,1 mln zł]

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe spółki TORPOL S.A.:

  • przychody netto ze sprzedaży: 946,3 mln zł [1 033,5 mln zł],
  • zysk/strata ze sprzedaży brutto: 56,3 mln zł [48,1 mln zł],
  • zysk/strata netto: 25,6 mln zł [20,7 mln zł].

Ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 20 listopada 2020 roku.