• Blair Witch, tytuł BLO (BLOOBER) 29 października zadebiutuje w wersji na Oculus Quest i Oculus Quest 2. Za porting tytułu odpowiada studio Incuvo. >>>
  • W III kwartale 2020 r. XTB wypracowało 68,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 139,6 mln zł (III kwartał 2019: 61,0 mln zł). >>>
  • ULG (ULTGAMES) szacuje, że w okresie od stycznia do września wypracował 12 mln zł przychodów i 10,2 mln zł zysku netto. >>>
  • ARE (ARENAPL) zapowiada duże zmiany w związku z ‘nowym startem’ serwisu. Spółka rozpoczęła współpracę promocyjną z PKO (PKOBP) i planuje podobne partnerstwa korporacyjne. >>>
  • Producent gier z Grupy PLW (PLAYWAY) - Detalion Games złożył Dokument Informacyjny na GPW. Jeszcze w tym roku spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. >>>
  • ECH (ECHO) wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro dla inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartość 40 mln euro. Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 23 października 2024 r. >>>
  • Dom Maklerski INC z Grupy INC w czwartym kwartale 2020 r. planuje pośredniczyć w ofertach publicznych o łącznej wartości do 40 mln zł. Tym samym łączna wartość pośredniczenia w ofertach w całym 2020 r. może zbliżyć się do 90 mln zł. >>>
  • W okresie styczeń – wrzesień 2020 liczba pobrań gier hyper-casual Grupy BBT (BOOMBIT) przekroczyła 115 milionów. Liczba pobrań wszystkich gier po III kwartałach 2020 przekroczyła 164 miliony (wzrost o ok. 230% rok do roku). >>>
  • Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące GNB (GETINOBLE), kwestionując sposób oferowania obligacji GBK (GETBACK), niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów. >>>
  • Zarząd CRB (CARBONSTU) podjął uchwałę zmierzającą do wdrożenia w Spółce trzyletniego programu motywacyjnego skierowanego do kluczowego personelu. >>>