Akcjonariusze podczas dzisiejszego NWZ jednogłośnie poparli wniosek jednego z funduszy, aby ustalić cenę maksymalną skupu akcji własnych na 1300 zł za sztukę.

Proces zakupu akcji własnych spółki MRC (MERCATOR) w celu umorzenia odbywa się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca br., która upoważniła Zarząd do skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 54 zł za akcję, za łącznie 30,7 mln zł. W czerwcu br. inwestorzy złożyli oferty sprzedaży 196,6 tys. walorów po 54 zł (łącznie 10,6 mln zł). Spółka przyjęła je wszystkie. Dotychczasowe ograniczenie ceny maksymalnej uniemożliwiało jednak w ostatnich miesiącach dokończenie procesu buy-back.

- Podjęta uchwała rozwiązuje ręce zarządowi co do kontynuowania procesu skupu akcji. Cieszy nas, że akcjonariusze widzą dalszy duży potencjał wzrostu wartości spółki. Dziękujemy za zaufanie - mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. finansowych Mercator Medical S.A.

- Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że skala wypłaconej w czerwcu dywidendy i jeszcze niezakończonego procesu buy-back w naturalny sposób nie odzwierciedlają zysków, jakie generujemy od drugiego kwartału bieżącego roku - dodaje.

Mercator Medical dzieli się sukcesem nie tylko z inwestorami, ale także z potrzebującymi, aktywnie angażując się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, po sesji 19 czerwca br. walory Mercator Medical awansowały do prestiżowego indeksu mWIG40, a od 5 października Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na walory spółki.