Do akcjonariuszy Asbis w postaci zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2020 r. trafi 5,55 mln USD. Rada Dyrektorów spółki podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy równej 0,10 USD na akcję, czyli ok. 0,39 zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji ASB (ASBIS), oznacza to dywidendę o stopie ok. 5,6%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 grudnia 2020 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 17 grudnia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły