Grupa DEK (DEKPOL), prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych, przeprowadziła emisję obligacji serii I.

Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow odbyliśmy spotkania z liczną grupą obecnych i potencjalnych Inwestorów. Emisja wzbudziła duże zainteresowanie z ich strony, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz bardzo intensywnego okresu na rynku kapitałowym. Dbałość o poziom marż i w konsekwencji - solidne wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zadłużenia finansowego Grupy – wskaźnik ND/EBITDA za H1 2020 wyniósł 1,19. Inwestorzy doceniają stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju Grupy DEKPOL. W efekcie zgodnie z planem pozyskaliśmy 50 mln PLN, które przeznaczymy na dalszy rozwój naszej działalności oraz refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego - mówi Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy DEKPOL S.A.  

Emisja obligacji serii I DEKPOLU zakończyła się nadsubskrypcją - całościowy popyt zgłoszony przez inwestorów opiewał na  blisko 64 mln PLN.   

Emisja Dekpol S.A. wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów ze względu na zdywersyfikowaną i wysoko rentowną działalność Emitenta oraz obniżone wskaźniki zadłużenia. W efekcie nastąpiła istotna redukcja złożonych zapisów. Sukces emisji jest tym większy, że wzięło w niej udział wiele funduszy, w tym inwestorzy wcześniej nie finansujący Spółki – skomentował Marcin Dąbek - Członek Zarządu Domu Maklerskiego Michael Ström, będącego organizatorem emisji.

Obligacje serii I DEKPOLU będą notowane na rynku Catalyst.