Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KER (KERNEL) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,42 USD na akcję, czyli ok. 1,58 zł. Byłaby to najwyższa dywidenda w giełdowej historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Kernel, oznacza to dywidendę o stopie ok. 4%.

Dywidenda ma zostać wypłacona z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 10 grudnia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły