Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATP (ATLANTAPL) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy w łącznej wysokości 609,19 tys. zł. Dywidenda ma zostać wypłacona z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 zakończonego 30 czerwca 2020 r.

W przeliczeniu na akcję, dywidenda będzie więc równa ok. 0,1 zł. Natomiast biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Atlanta Poland, oznacza to dywidendę o stopie ok. 1,7%.

Proponowany dzień dywidendy to 9 marca 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy miałby przypadać na 29 marca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 16 grudnia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły