ELT (ELEKTROTI) poinformował o korekcie prognozy wyników finansowych na bieżący rok. Szacunki dla tegorocznych przychodów i zysku netto obniżono w oparciu o dane dotyczące zamknięcia trzeciego kwartału 2020 r.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na korektę, podobnie jak w przypadku pierwszej obniżki pragnoz w czerwcu, jest przesunięcie realizacji zadań na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19.

„Nowym mechanizmem, który pojawił się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy (wrzesień-październik-listopad) jest dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 wśród Pracowników Spółki i Grupy, podwykonawców świadczących prace na rzecz ELEKTROTIM S.A. i Grupy, a co najważniejsze pracowników podmiotów na rzecz których wykonywane są prace, czyli zachorowania wśród kadry pracowników Inwestorów czy Zamawiających (mechanizm pośredni)” – czytamy dalej

W efekcie w 2020 r. spółka ma wypracować przychody ze sprzedaży na poziomie 214 000 tys. zł (korekta o 3%), zysk operacyjny równy 18 100 tys. zł (korekta o 5%) i 12 600 tys. zł zysku netto (korekta o 7%).

Natomiast na poziomie skonsolidowanym nowa prognoza dla przychodów ze sprzedaży to 293 000 tys. zł (korekta o 2%) i zysk netto równy 14 800 tys. zł (korekta o 6%). W przypadku zysku operacyjnego prognoza nie uległa zmianie i wynosi 22 000 tys. zł.