Zarząd TIM podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 26,64 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 1,2 zł.

Z zysku wypracowanego w pierwszej połowie roku pochodzić będzie 5,55 mln zł, natomiast pozostałe 21,09 mln zł zostanie wypłacone ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TIM, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 7,7%.

Zaliczka zostanie wypłacona 30 grudnia 2020 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 23 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na wymienionych warunkach.

"TIM S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych (...) - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły