Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki biotechnologicznej PUR (PURE) została ustalona na 90 zł za jedną akcję. Spółka oferuje 600.000 akcji. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł.

Pure Biologics zakończyła dziś budowanie Księgi Popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 600.000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500.000 akcji.

- W zakończonym dzisiaj procesie budowy Księgi Popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany inwestycyjne na najbliższe lata zostały pozytywnie odebrane. Spodziewane wpływy z emisji pozwolą nam na realizację głównych celów przedstawionych w prospekcie – komentuje dr Filip Jeleń, współzałożyciel i Prezes Zarządu Pure Biologics S.A.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na dalsze prace w ramach portfolio terapeutycznego, rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych wskazań medycznych, poszukiwanie alternatywnych celów molekularnych oraz rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego.

Od wtorku, 24 listopada, do 30 listopada trwać będzie przyjmowanie zapisów. Zamknięcie oferty tj. przydział akcji serii E, zaplanowany jest na 3 grudnia. Około 16 grudnia spodziewany jest pierwszy dzień notowań PDA.  Równolegle z notowaniem PDA Spółka planuje przenieść notowania akcji istniejących z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. Zapisy na akcje można składać za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz członków konsorcjum: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A., Domu Maklerskiego mBank S.A., Biura Maklerskiego PKO BP S.A. oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji wraz z listą POK Członków Konsorcjum Detalicznego uprawnionych do przyjmowania zapisów na akcje oferowane zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://purebiologics.com/oferta-publiczna/

Podstawą strategii rozwoju Spółki jest budowanie portfolio terapeutycznego kandydatów na leki biologiczne do zastosowania w obszarze immunoonkologii oraz opartych o aptamery pozaustrojowych terapii dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, autoimmunologicznymi i rzadkimi. Rozwój kandydatów terapeutycznych spółka realizuje do etapu wczesnych badań klinicznych, a następnie zakłada komercjalizację rezultatów prac badawczych w ramach umów z branżowymi liderami.

Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Pure Biologics na rynku oraz dodatkowo zwiększyć potencjał komercyjny prowadzonych projektów. Wypracowane w ramach portfolio rozwiązania będą mogły stanowić podstawę nawiązania współpracy z dużymi koncernami farmaceutycznymi.