W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji MBR (MOBRUK) w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1.405.154 akcji spółki, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

- Dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUK-u do kontynuacji wzrostu akcjonariusze sprzedający zachowują istotne pakiety akcji po transakcji. Oczekujemy poprawy płynności akcji na GPW dzięki włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów ofertą było bardzo duże, co potwierdza, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju spółki znajduje uznanie w oczach rynku kapitałowego - komentuje Józef Mokrzycki, członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-BRUK-u.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 85-proc. oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Spodziewana wartość free-float po transakcji wyniesie 41,74 proc. akcji. Ginger Capital kontrolować będzie pakiet 35,01 proc. akcji, a Value FIZ 23,25 proc.

Informacja o redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych zostanie podana 27 listopada.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu byli mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.