• Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy ALE (ALLEGRO) w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 8 253 mln zł (+48,7% r/r).
  • Przychody netto w trzecim kwartale 2020 r. sięgnęły 928,7 mln zł (+49,7% r/r).
  • Skorygowana EBITDA, czyli wynik operacyjny bez amortyzacji i uwzględnienia jednorazowych kosztów związanych z IPO, wyniosła 408,5 mln zł (+26,7% r/r).
  • Skorygowany zysk netto za trzeci kwartał tego roku, oczyszczony o zdarzenia jednorazowe (koszty związane z IPO i refinansowaniem zadłużenia), wyniósł 147,4 mln zł (+94,6% r/r).
  • Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do całego 2020 r., jeśli chodzi o wzrost GMV (nieznacznie powyżej 50% r/r) i skorygowanej EBITDA (wyraźnie powyżej 20% r/r).

– W trzecim kwartale 2020 r. Allegro poprawiło kluczowe wyniki operacyjne i finansowe. Chociaż ogłaszamy te wyniki z satysfakcją, mamy świadomość, że wszyscy odczuwamy trudną sytuację gospodarczą i społeczną, wywołaną przez Covid-19 w Polsce i na świecie. W tych warunkach zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7% r/r, do ponad 8,25 mld zł. Nasz zespół skupiał się na szeregu inicjatyw, których celem było zwiększenie liczby ofert, zapewnienie konkurencyjnych cen dla konsumentów i jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Klienci zwiększają częstotliwość i wartość zakupów – w ostatnim kwartale średnie wydatki na jednego kupującego wzrosły o kolejne 7,4% do blisko 2 500 zł rocznie – powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro. – Z zadowoleniem widzimy również, że do programu lojalnościowego SMART! dołącza rekordowa liczba kupujących. Wyniki Allegro pokazują, że popularność zakupów online wśród polskich konsumentów szybko rośnie. W czwartym kwartale obserwujemy dalszy wzrost tego zainteresowania. Allegro jest bardzo dobrze przygotowane na to, by ułatwić konsumentom świąteczne zakupy, a także wspierać sprzedawców w tym kluczowym dla nich okresie.

W trzecim kwartale 2020 r. wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy wyniosła 8,25 mld zł, co oznacza wzrost o 48,7% r/r. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła 12,6 mln, czyli o 0,3 mln więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2020 r. i o 1,4 mln więcej niż przed rokiem (+12,9% r/r). Średnia wartość produktów zakupionych przez jednego użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 30 września br. przekroczyła 2,46 tys. zł, co oznacza wzrost o 28,6% r/r.

Dynamiczny wzrost kluczowych wyników operacyjnych przełożył się na dalszą znaczącą poprawę wyników finansowych. Przychody Grupy w trzecim kwartale br. sięgnęły 928,7 mln zł, tj. o 49,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Największy udział w łącznych przychodach w omawianym okresie miał segment marketplace, czyli prowizje i opłaty pobierane od sprzedających – przychody z tego tytułu wyniosły 771,5 mln zł (+50,2%). Usługi reklamowe przyniosły Grupie 78,3 mln zł przychodów (+62,7% r/r), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 37,4 mln zł (+17,6% r/r).

– Po wyjątkowo szybkim rozwoju Grupy Allegro w pierwszej połowie 2020 roku, w trzecim kwartale umocniliśmy naszą pozycję i osiągnęliśmy 48,7% wzrost GMV oraz pozytywną skorygowaną marżę. Skorygowana EBITDA za trzeci kwartał wyniosła 408,5 mln zł i wzrosła o 26,7% rok do roku. Na nasz wynik netto istotnie wpłynęły jednorazowe wydatki związane z przygotowaniem pierwszej oferty publicznej Allegro.eu oraz koszty, głównie niegotówkowe, związane z programami motywacyjnymi, przyznaniem akcji pracownikom i refinansowaniem naszych kredytów. Łączny wpływ tych jednorazowych zdarzeń wyniósł 279,1 mln zł. Nie wliczając tych kosztów, zamiast straty netto za trzeci kwartał mielibyśmy zysk netto w wysokości 147,4 mln zł – wyjaśnił Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Publikując wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r. Allegro zdecydowało się również podwyższyć swoje oczekiwania co do wzrostu GMV i Skorygowanej EBITDA w całym 2020 r. Obecnie zakłada, że GMV wzrośnie w tym roku nieznacznie powyżej 50% r/r, zaś skorygowany wynik EBITDA wyraźnie powyżej 20% r/r. Bez zmian pozostają założenia dotyczące przychodów (spodziewany wzrost podobny do zanotowanego w pierwszym półroczu, czyli o ponad 50% r/r) oraz CAPEX (230-270 mln zł w 2020 r.). W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku wydatki inwestycyjne wyniosły 166 mln zł.

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe Allegro.eu