• W trzecim kwartale  2020 r. Grupa NEU (NEUCA) zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt proc. do 32%. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii Grupy wartość 36,9% (+4,8 pkt proc. r/r).
  • Na rynku hurtu aptecznego, w trzecim kwartale, zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek w tym okresie osiągnął wartość 7,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1,5%. Wielkość rynku po III kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego roku osiągając 23,7 mld zł, (+0,2% r/r).
  • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r).
  • Wzrost zaufania do spółki przyczynia się do sukcesu programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. W trzecim kwartale do programów przystąpiło 168 nowych aptek. Łącznie w  programach NEUCA na koniec września uczestniczyło 2793 aptek niezależnych co oznacza blisko 40% wzrost rok do roku.
  • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała skokowy (61,3% r/r) wzrost zysku netto, który wyniósł 45,3 mln zł. Zysk netto po 9 miesiącach 2020 r - 125 mln zł przewyższa wynik całego 2019 roku (117,8 mln zł).

NEUCA, w okresie lipiec - wrzesień 2020 roku, w zdominowanym przez wpływ SARS-CoV-2 otoczeniu rynkowym, niezmiennie zapewniała ciągłość dostaw leków do apteki szpitali, wypełniając kluczową rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Utrzymane zostały także zapoczątkowane w II kwartale 2020 r. pakiety wsparcia antykryzysowego dla aptek niezależnych oraz standardy prowadzenia działalności
w reżimie sanitarnym, podnoszącym bezpieczeństwo pracowników NEUCA, jej klientów i pacjentów.

Grupa w III kwartale zachowała pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich z badanych przez Monitor Apteczny kategoriach. NEUCA zwiększyła przewagę nad dużymi, wygrywając jednocześnie z większością średnich i małych hurtowni. W trzecim  kwartale firma uzyskała najwyższy na rynku wynik wskaźnika NPS - 58, przekładający się na wzrost zaufania do Neuki.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA
Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych)

- Dzięki konsekwencji w realizacji strategii zbudowaliśmy bardzo silną pozycję rynkową. Wykorzystaliśmy tak powstały efekt skali w osiągnięciu przez naszą firmę bardzo dobrych wyników finansowych. Grupa NEUCA w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 15% (r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r). Zysk netto wyniósł 45,3 mln zł co oznacza skokowy wzrost (61,3%) rok do roku. Warto podkreślić, że wynik po 9 miesiącach 2020 r - 125 mln zł przewyższa wynik całego 2019 roku (117,8 mln zł) - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

W segmencie biznesów pacjenckich w trzecim kwartale Grupa zrealizowała  przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny na poziomie  49,2 mln zł (+27,1% r/r), przy zysku EBIT rzędu 4,7 mln zł (-1,3% r/r).

- W obszarze pacjenckim rozpoczynamy wdrożenie pierwszego etapu portalu zdrowotnego dla pacjentów HeyDoc. Jest to zintegrowany system opieki zdrowotnej otwarty na partnerów medycznych i technologicznych. Pacjenci za jego pośrednictwem uzyskują profesjonalne treści medyczne, konto pacjenta, usługi i produkty medyczne on-line. Uruchamiany właśnie pierwszy etap  projektu obejmuje opracowaną przez lekarzy bazę wiedzy, usługi telekonsultacji oraz usługi e-commerce - uzupełnia Piotr Sucharski.