Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Apator wypłaci 0,45 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r.

Udostępnij

Zarząd APT (APATOR) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 14,4 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,45 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Apator, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 2,05%.

Zaliczka zostanie wypłacona 31 grudnia 2020 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 24 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na wymienionych warunkach.

"Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus