Zarząd OPN (OPONEO.PL) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku została podpisana warunkowa umowa nabycia akcji Rotopino.pl .S.A. od TIM za cenę 35 mln zł (3,5 zł za akcję).

Warunkiem wykonania umowy i nabycia akcji jest konieczność uzyskania bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji. Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 dni roboczych od dnia spełnienia się w/w warunku zawieszającego, przy czym maksymalny termin jego spełnienia się wyznaczony został na 31 marca 2021 roku.

We wrześniu 2018 roku TIM kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%.

W grudniu 2018 TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela ROT (ROTOPINO), które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosiła 3,3 zł za jedną akcję.

W czerwcu 2019 roku TIM S.A. złożył wniosek o przywrócenie akcjom spółki Rotopino formy dokumentu oraz wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych akcji. W efekcie w tym samym miesiącu Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego z dniem 18 czerwca 2019 roku.

Ostatnie transakcje akcjami spółki Rotopino na NC zawierano po kursie 2,68 zł.

Obecna wycena Rotopino w księgach TIM to 28,3 mln zł.

Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2019 rok wyniosły 962 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku. Planowa transakcja zakupu akcji Rotopino.pl S.A. wpisuje się w strategię OPONEO.PL S.A. mającą na celu dywersyfikację biznesu o nowe projekty e-commercowe.

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest spółką funkcjonującą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Do spółki należy kilkanaście sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl i rotopino.pl. Dynamiczny rozwój firmy na przestrzeni ostatnich lat umożliwił jej zajęcie pozycji lidera na rynku krajowym. Spółka wygenerowała w roku 2019 przychód na poziomie 65,5 mln zł.