Ponad 7,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w trzecim kwartale br. Grupa CIG (CIGAMES). To 75 proc. więcej w porównaniu do wyniku uzyskanego przez Grupę w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku. W trzecim kwartale skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,34 mln zł, w stosunku do 2,9 mln zł straty w analogicznym okresie 2019 r. W okresie październik 2019 - wrzesień 2020 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 70,6 mln zł, zaś zysk netto przekroczył 13,2mln zł (marża netto 18,7%). W okresie trzech kwartałów br. Grupa wygenerowała 33,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Jestem zadowolony z wyników za trzeci kwartał szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie mogliśmy wziąć udziału w kilku kluczowych promocjach cyfrowych w pierwszej połowie trzeciego kwartału. Było to spowodowane wysoką intensywnością udziału w tego typu kampaniach pod koniec drugiego kwartału i wynikającego z tego tzw. "cooling off period” na kilku kluczowych platformach. Należy pamiętać, że trzeci kwartał to już czwarty kolejny od premiery Sniper Ghost Warrior Contracts. Wypracowane przez ostatnie 12 miesięcy wyniki, w postaci ponad 70 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 13 mln zysku, jasno pokazują, że nasza Spółka wróciła na ścieżkę zysków i zamierza na niej pozostać – komentuje Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games.

W okresie trzech kwartałów br. Grupa wygenerowała 33,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej natomiast przepływy netto z działalności finansowej wyniosły 4 mln zł i głównie składały się z wpływów z emisji (29,1 mln zł) i spłat kredytów (24,0 mln zł). Na koniec trzeciego kwartału Grupa posiadała 28,2 mln zł gotówki i nie miała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów.