Zarząd BML (BIOMEDLUB) poinformował, że 30 listopada 2020 r. otrzymał oświadczenie Pana Marcina Piróga, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji.

"Pan Marcin Piróg podał jako przyczynę złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji istotne rozbieżności pomiędzy nim a Przewodniczącym Rady Nadzorczej i innymi przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółki w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania organizacji, wdrażania i realizacji strategii spółki oraz jej przyszłego rozwoju" - czytamy w komunikacie

Dodano, że obowiązki Prezesa Zarządu pełnić będzie Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Fic.