Spółka Europhone z Grupy OEX w dniu 30 listopada 2020 r. sfinalizowała przejęcie w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 27 salonów sprzedaży T-Mobile od spółki Mobile Mix za kwotę 4,5 mln zł.

Po przejęciu, Europhone będzie zarządzał łącznie 117 salonami. To obecnie największa sieć wśród partnerów T-Mobile.

Skoncentrujemy się teraz na integracji i dostosowaniu przejętej sieci do naszych standardów zarządzania sprzedażą. – powiedział Michał Dolata, prezes Zarządu Europhone Sp. z o. o.

Europhone konsekwentnie zwiększa swoją sieć salonów. W 2016 roku spółka dokonała przejęcia 31 punktów sprzedaży. W wyniku pracy nad jakością świadczonych w nich usług udało się znacząco zwiększyć efektywność sprzedaży. W ubiegłym roku spółka otrzymała kilka wyróżnień od operatora za wyniki sprzedażowe i jakościowe zarządzanych przez siebie salonów.

Grupa OEX zarządza salonami sprzedaży również dla sieci Orange i Plus. Po przejęciu 27 punktów sieci T-Mobile, łącznie w zarządzaniu Grupy znajdzie się blisko 360 salonów trzech operatorów.