OPM (OPTEAM) podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 zł za akcję, czyli łącznie ponad 117,91 mln zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o rekordowej stopie ok. 52%.

"Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 października 2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 235 870 788,29 złotych" - czytamy w komunikacie

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 22 grudnia 2020 roku, a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Niespotykany transfer zysków do akcjonariuszy może mieć związek ze sprzedażą w marcu spółki Polskie ePłatności za 68,63 mln zł.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły