Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w listopadzie 2020 r. równe około 47,4 mln zł czyli o 52% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym, czyli realizowane przez marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler i Bytom spadły w listopadzie 2020 r. do około 28,3 mln zł, czyli o około -57,3% r/r. Natomiast sprzedaż segmentu jubilerskiego (marka W.KRUK) wyniosła około 17,3 mln zł, o -40,4% mniej niż rok wcześniej.

Łącznie, od początku 2020 r. Grupa VRG osiągnęła przychody równe około 722,3 mln zł (-20,7% r/r). Za 423,4 mln zł wypracowanych przychodów odpowiadał segment odzieżowy, a 276,9 mln zł jubilerski. To odpowiednio -26,3% i -8,4% w stosunku do okresu styczeń – listopad 2019 r.

"VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,3% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2019 roku o około 3,3 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2020 wyniosła około 48,6% i była niższa o 3,1 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku" – czytamy w komunikacie

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG była na koniec listopada 2020 r. równa 53 tys. m2 (-2,4% r/r).