• Spółka Dadelo opublikowała prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW. >>>
  • PLW (PLAYWAY) wejdzie w posiadanie 25% akcji Codeaddict (wcześniej BIT (BITEVIL)) i wesprze spółkę w produkcji, dystrybucji i wydawaniu gier komputerowych. >>>
  • Answear.com finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej. Spółka planuje zadebiutować na rynku głównym do końca 2020 roku. >>>
  • GPW zatwierdziła Dokument Informacyjny Play2Chill z Grupy PLW (PLAYWAY), i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki. >>>
  • SCP (SCPFL) poinformowała o realizacji zadań w ramach rozwoju projektów: PCR|ONE i BacterOMIC. >>>
  • Zapis przebiegu spotkania z zarządem SNK (SANOK), które miało miejsce 24 listopada 2020 r. W trakcie spotkania przedstawiciele spółki omówili wyniki wypracowane w III kwartale i dalsze kierunki rozwoju grupy [BR Premium] >>>
  • Zapis przebiegu spotkania z zarządem NEU (NEUCA), które miało miejsce 26 listopada 2020 r. W trakcie spotkania przedstawiciele spółki omówili obraz rynku aptecznego oraz kluczowe wydarzenia minionych miesięcy [BR Premium] >>>
  • Notatki ze spotkania z zarządem XTP (XTPL), które miało miejsce 3 grudnia 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono postępy w komercjalizacji technologii spółki oraz wyniki trzech kwartałów 2020 r. [BR Premium] >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w listopadzie 2020 r. równe 21 588 tys. zł. To o 26,1% mniej r/r. >>>
  • Spółka PCF Group po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i transzy pracowniczej, pozyskała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych w IPO. >>>