Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Asbis z wyższymi prognozami na 2020 rok

Udostępnij

Rada Dyrektorów ASB (ASBIS) poinformowała o podwyższeniu prognozy wyników finansowych na 2020 rok.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2020 roku osiągnie:

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie wcześniej ogłoszonej prognozy (pomiędzy 2,0 mld USD a 2,2 mld USD),
  • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 32,0 mln USD a 34 mln USD (poprzednio 23,0 mln USD a 25,0 mln USD).

 

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

- wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,

- niższych niż zakładano kosztów finansowych,

- niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.

 

W mocy pozostały inne założenia, wymieniane przy okazji sierpniowej publikacji wyników, czyli:

  • Nie wystąpi druga fala pandemii i kolejne blokady które mogą doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
  • Sytuacja na głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do 2019 roku,
  • Nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
  • Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka,
  • Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty Apple,
  • Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2019 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
  • Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
  • Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działa spółka.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+