Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Develia sprzedała 580 lokali w IV kwartale 2020 r.

Udostępnij

DVL (DEVELIA) sprzedała w IV kwartale 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w porównaniu do 582 w 2019 r. Spółka przekazała 407 lokali wobec 186 przed rokiem. W całym minionym roku deweloper sprzedał 1361 mieszkań, wobec 1510 rok wcześniej.

Na koniec roku Develia miała zawarte 68 umów rezerwacyjnych, które po podjęciu decyzji przez klientów mogą przekształcić się w umowy deweloperskie w najbliższym okresie. Na koniec 2019 r. deweloper miał podpisanych 227 takich umów.

- Końcówka roku była nieco lepsza od naszych oczekiwań. Po słabszym I półroczu, odnotowaliśmy stopniowy wzrost sprzedaży w kolejnych dwóch kwartałach, a w samym grudniu sprzedaliśmy 275 lokali. Dzięki temu wynik w IV kwartale był porównywalny do sprzedaży w IV kwartale 2019 r., co oznacza stabilizację w porównaniu do negatywnego trendu z poprzednich kwartałów r/r. Na wynik tego kwartału wpływ miała finalizacja znaczącej części umów rezerwacyjnych, które dotyczyły przede wszystkim osiedli Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach. Kolejnym czynnikiem wpływającym na nasze dokonania było wprowadzenie do sprzedaży nowych inwestycji. W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy ofertę o kolejne etapy projektów Osiedle Latarników w Gdańsku, Przy Mogilskiej i Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Ponadto wprowadziliśmy do sprzedaży nową inwestycję Prestovia House w Warszawie, która spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród klientów - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W 2020 r. Develia sprzedała 1361 lokali, wobec 1510 w 2019 r. Przekazania w 2020 r. wyniosły 1153 lokali wobec 1 964 rok wcześniej. Duża różnica w liczbie przekazywanych mieszkań jest pochodną harmonogramu kończenia inwestycji.

W IV kwartale 2020 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park w Krakowie, Osiedle Na Woli w Warszawie, Osiedle Latarników w Gdańsku i Ceglana Park w Katowicach.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+