Zarząd Voxel przyjął politykę wypłaty dywidendy, która będzie obowiązywać w latach 2021-2025. Zgodnie z nową polityką, zarząd VOX (VOXEL) zamierza corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy nie mniej niż 50% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy. Ponadto do akcjonariusz ma trafiać także nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 - 2017 w łącznej wysokości 28 920 949,53 zł.

"Polityka dywidendowa VOXEL S.A. została opracowana z uwzględnieniem potrzeby zachowania stabilności finansowej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz zabezpieczenia realizacji celów inwestycyjnych i długofalowej strategii rozwoju" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły