Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w grudniu 2020 r. równe 23 744 tys. zł. To o 4,3% mniej w porównaniu do wielkości sprzedaży osiągniętej w ostatnim miesiącu 2019 r.

„W okresie styczeń - grudzień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 244 183 tys. PLN i była niższa o 16,6 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie

Sprzedaż detaliczna osiągnęła w grudniu 2020 r. poziom 15 113 tys. zł, o 29,4% mniej r/r. W całym 2020 roku przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 160 111 tys. zł, co oznacza 26,1% spadek w porównaniu do przychodów osiągniętych rok wcześniej.

"Na spadek sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku istotny wpływ miało zamknięcie sklepów WOJAS w ostatnich dniach 2020 roku a także mniejszy ruch w centrach handlowych w okresie przedświątecznym" - dodano w komunikacie