Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

4 Dyrektywa AML

materiał partnera

Udostępnij

Dyrektywa AML (Anti Money Laundering) zawiera wytyczne związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nakładana na wiele podmiotów konieczność implementacji pewnych reguł jest bardzo ważna, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Wraz z wprowadzeniem 4 dyrektywy AML dotychczasowe obowiązki nieco się zmieniły. Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy starymi a nowymi wymogami.

Czym jest dyrektywa AML?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nazywana 4 Dyrektywą AML reguluje przepisy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu. To bardzo ważne przepisy opracowane na podstawie analizy międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz badania wdrożenia i stosowania poprzedniej wersji Dyrektywy w krajach UE. Najnowsze przepisy obowiązują od 13 lipca 2018 roku.

Zmiany w 4 dyrektywie AML

Nowy dokument wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to m.in. zmianę obowiązków podmiotów obowiązanych. Najważniejsze zmiany wynikające z 4 Dyrektywy AML polegają na:

  • wzroście znaczenia i rozbudowie podejścia opartego o ocenę ryzyka prania pieniędzy,
  • rozszerzeniu zakresu pojęć istotnych z punktu widzenia ryzyka prania pieniędzy,
  • zwiększeniu zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • wprowadzeniu obowiązku dokumentowania czynności,
  • zaostrzeniu oraz zwiększeniu zakresu kar za nieprzestrzeganie wymogów.

Co to dokładnie oznacza dla instytucji obowiązanych? Między innymi konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy przy uwzględnieniu takich czynników jak zasięg geograficzny, baza klientów, produkty, usługi, transakcje, czy kanały dystrybucji. Powinna ona być udokumentowana, a także okresowo aktualizowana. To wiąże się z koniecznością zmiany rozmaitych procedur. Warto również zwrócić uwagę na niektóre pojęcia – np. rozszerzenie definicji PEP (eksponowanych stanowisk politycznych) będzie mieć wpływ na poziom ryzyka klienta, a zatem model oceny ryzyka wykorzystywany przez instytucję również będzie musiał być zmodyfikowany.

Szkolenia AML

To jedynie zupełnie podstawowe różnice w stosunku do poprzedniej dyrektywy. Jeśli chcesz dogłębnie poznać jej wymogi i założenia, warto wybrać się na szkolenie poruszające ten temat. Lista zmian jest na tyle duża, a ich znaczenie doniosłe, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez przedsiębiorstwo wymogów prawnych w zakresie AML, że inwestycja w odpowiednie szkolenia i kursy wydaje się być rozsądnym działaniem. Listę nadchodzących terminów szkoleń AML można znaleźć na https://eventis.pl/szkolenia/aml. Dodatkowo serwis publikuje cały szereg wydarzeń dla bankowości, ubezpieczeń czy innych instytucji finansowych (zobacz na: https://eventis.pl/wydarzenia/bankowosc-ubezpieczenia-finanse), podczas których tematyka zgodności z przepisami prawa jest szeroko omawiana w rozmaitym kontekście. Dla Compliance Officerów zajmujących się podnoszeniem świadomości pracowników organizacji dotyczącej przepisów prawa, w tym AML przewidziane są specjalne wydarzenia rozwijające warsztat zawodowy: https://eventis.pl/szkolenia/compliance.

Wart odnotowania jest fakt, że wiele kursów i szkoleń AML jest obecnie oferowanych w formule zajęć online, co znacząco ułatwia ich organizację w dobie koronawirusa. Zajęcia odbywają się poprzez systemy do wideokonferencji, ale wciąż w większości przypadków realizowane są na żywo. Pozwala to wejść w interakcję z innymi użytkownikami oraz uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania ze strony trenera prowadzącego zajęcia.