Zarząd IGN (INNOGENE) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 50% jednostkowego zysku netto za 2020 r. Byłaby to pierwsza dywidenda w historii spółki. 

"Szczegółowe propozycje, co do ustalenia wysokości dywidendy zostaną określone po wydaniu opinii biegłego i ustaleniu wysokości osiągniętego zysku" - podano w komunikacie

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły