W wezwaniu na akcje PEM (PEMANAGER) ogłoszonym przez Tomasza Czechowicza, MCI Management i MCI, cena za akcję została podniesiona z 15 zł do 17,65 zł.

"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Spółki, szacunkowe wyniki (a tym samym wyliczona na ich podstawie wartość księgowa jednej akcji Spółki) odzwierciedlają istotne pozytywne wydarzenia, które miały miejsce w czwartym kwartale 2020 r., stąd Wzywający, mając na względzie również rozmowy zarówno z akcjonariuszami Spółki, jak i akcjonariuszami Wzywającego 2, postanowili o podwyższeniu ceny proponowanej za akcje Spółki w Wezwaniu z 15 zł na 17,65 zł" - podano w komunikacie

Wezwanie dotyczy 100% akcji spółki. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r. i potrwa do 20 stycznia 2021 r.