NWZA QRS (QUERCUS) podjęło uchwałę w sprawie zasad emisji akcji serii D. Akcje będą emitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem dla nich prawa pierwszeństwa.

Informacja o cenie emisyjnej akcji zostanie ustalona po przeprowadzonym procesie budowania księgi popyt. Ten ma zakończyć się w południe 26.01.2021 r. Natomiast do 29.01.2021 r. przewidywane jest zawieranie umów objęcia akcji z inwestorami.

„Z uwagi na ograniczony charakter ww. subskrypcji informacje na temat warunków objęcia, zasad alokacji, szczegółowych terminów subskrypcji i poszczególnych czynności wymaganych w ramach oferty Akcji wystarczające do podjęcia decyzji o subskrypcji Akcji zostaną przekazane jedynie wybranym inwestorom, do których zostanie skierowana indywidualna oferta objęcia Akcji” – czytamy w komunikacie

Emisja obejmować będzie do 5,5 mln akcji, o czym zdecydowało WZA spółki w sierpniu ubiegłego roku. Celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenia agenta transferowego.