Wstępny szacunkowy wynik netto TRK (TRAKCJA) za 2020 r. to -64,928 mln zł. Przychody spółki miały w ubiegłym roku wynieść 652,753 mln zł, a EBITDA -32,089 mln zł.

Jak podano w komunikacie wpływ na taki poziom wypracowanych wyników w zakończonym roku miały m.in. koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej oraz wycena kontraktu kolejowego na którym rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez zamawiającego, co spowodowało konieczność wykonania nieprzewidzianych prac.

Ponadto istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie miało także zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z m.in.:

"1. przedłużającym się procesem negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania skutkującym niewystarczającym poziomem finansowania kapitału obrotowego, co wpłynęło na obniżenie poziomu sprzedaży;

2. trwającymi obostrzeniami związanymi  ze stanem pandemii COVID, w tym:

  • wydłużony okres uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  • zakłócenia w tempie odbiorów prac z Zamawiającym w związku z częściową pracą zdalną;
  • mniejsza dostępność podwykonawców zatrudniających obcokrajowców;

3. realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:

  • zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);
  • pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej" - czytamy w komunikacie

Dodano także, że w wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W IV kwartale 2020 r. wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł  -23 347 tys. zł.