Technologiczna Grupa Kapitałowa Digitree Group ogłosiła swoją strategię na lata 2021-2023. Motywem przewodnim strategii jest odpowiedzialność za sukces klientów Grupy w cyfrowym świecie. Grupa chce rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane przez nią kompetencje. Grupa pokazała plan rozwoju, który zakłada wprowadzenie nowych produktów na rynek – w tym kompleksowej obsługi marketplaces. Zamierza jednocześnie zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności.

Własne, technologiczne rozwiązania dają nieograniczone możliwości rozwoju 

Grupa Kapitałowa zdefiniowała trzy filary strategii, które będą mieć zasadniczy wpływ na osiągnięcie wizji przedsiębiorstwa jako europejskiego lidera transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i sprzedaży. Pierwszym z nich jest rozwój produktów wdrożeniowych, związanych z automatyzacją marketingu oraz wprowadzaniem e-sklepów na platformy e-commerce. Grupę wyróżnia w tym segmencie nie tylko 15-letnie doświadczenie i unikatowe rozwiązania, projektowane i wdrażane zgodnie z potrzebami biznesu wraz z pełną analityką ich efektywności. Już od 2019 roku jest również regionalnym liderem Magento Commerce (region CEE). DTR (DIGITREE) zamierza osiągnąć wzrost przychodów ze sprzedaży tych usług o 25 proc. (CAGR). 

Drugim filarem strategii jest internacjonalizacja biznesu Grupy oraz jej klientów. Digitree Group zamierza wprowadzać polskie firmy na międzynarodowe rynki poprzez marketplaces (platformy gromadzące w jednym miejscu dużą liczbę produktów, pochodzących od zróżnicowanych dostawców). Specjalizacja i aktualna pozycja rynkowa w poszczególnych segmentach pozwalają jej na ambitne plany w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.  Celem Grupy jest 22-proc. (CAGR) wzrost przychodów ze sprzedaży do podmiotów spoza Polski. 

Ostatni filar stanowi ekosystem dla e-commerce, czyli kompleksowa usługa, dzięki której Digitree Group będzie oferować możliwość optymalizacji całości aktywności e-commerce w jednym miejscu (One-Stop-Shop). Powyższe realizowane będzie przez dedykowany zespół strategicznej sprzedaży grupowej, który w systemowy sposób rozwiązywać będzie dylematy związane ze strategią pozyskania ruchu, lojalności klientów, automatyzacji marketingu czy budowy platform e-commerce. Działania te mają się przełożyć na 20-proc. (CAGR) wzrost przychodów z segmentu e-commerce.

W najbliższych miesiącach Grupa wprowadzi szereg działań, które będą wspierać realizację celów strategicznych. Podstawowym elementem ma być klientocentryczność wyrażona przez najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa planuje też pogłębiać integrację wewnętrzną i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizować wspólną strategię marketingową. Dopełnieniem powyższego ma być rozwój zasobów ludzkich i wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju do bieżącej działalności.

Fundamentem nowej strategii Digitree Group była i będzie klientocentryczność oraz umiejętność szybkiego i kompleksowego reagowania na potrzeby naszych klientów. Transformacja cyfrowa to przede wszystkim budowanie przewagi rynkowej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Aby przebiegła skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami, potrzeba profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który doradza skuteczne rozwiązania, optymalizuje procesy i jednocześnie odradza działania nieefektywne. Takie jest Digitree Group – od lat kreujemy liderów zmieniającego się na naszych oczach, coraz bardziej zdigitalizowanego świata. Wierzymy, że każda branża i firma ma szczególne i zmieniające się potrzeby digital lub e-commerce, jesteśmy po to, by na nie adekwatnie odpowiadać. Chcemy to robić wykorzystując do tego celu własne i stale rozwijające się technologie. – mówi Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Przewagi konkurencyjne Grupy i rozwój jej kompetencji

Grupa Kapitałowa zdobyła w ostatnich kilkunastu latach wysoką pozycję lidera w obszarze E-mail Marketingu, wdrożeń Magento Commerce, Performance Marketingu czy Data Warehouse. Ponadto obecna jest na kilku atrakcyjnych rynkach, charakteryzujących się wysokimi wzrostami i dużym potencjałem w kolejnych latach. Należą do nich segment Smart Retargeting, International Marketplaces czy Marketing Automation. Ważnym elementem strategii ma być również uzupełnianie i podwyższanie poziomu kompetencji Grupy, realizowane poprzez wewnętrzny inkubator projektów, rozwijający nowe innowacyjne inicjatywy biznesowe pochodzące z wnętrza Grupy lub przejęcia komplementarnych biznesów, które będą podnosić jakość oferty i tym samym budować jej wartość.

Od lat prowadzimy naszych partnerów biznesowych w drodze do zwiększania sprzedaży, dzięki autorskiej technologii, która pozwala projektować rozwiązania odpowiadające specyfice danego rynku, czy aktualnym planom rozwojowym organizacji. Nasza technologia odpowiada przede wszystkim na zaawansowane potrzeby dużych platform, a jej efektywność zależy od poziomu zrozumienia biznesu klienta przez wdrożeniowca. Z drugiej strony posiadamy w swoich zasobach również rozwiązania dla mniejszych partnerów e-commerce, narzędzia te tworzone są przede wszystkim w modelu SaaS (Software as a Service) i należą do nielicznych w Polsce i na świecie. Chcemy rozwijać swoje unikatowe kompetencje, bo to z nimi wiążemy obecnie największe nadzieje. Poza grupowym inkubatorem nowych projektów w planach mamy również przejęcia komplementarnych biznesów, budujących wartość całej Grupy Kapitałowej. Wierzę, że odważne decyzje dają nam szanse na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji. – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Ekspansja międzynarodowa na wyciągnięcie ręki

Wzrost udziału e-commerce w całości handlu w 2020 roku był obserwowany na całym świecie. W niektórych krajach, takich jak Polska, podniósł się do poziomu, którego przed pandemią oczekiwano najwcześniej za kilka lat. Jednocześnie partycypacja marketplaces w globalnej sprzedaży e-commerce zwiększa się z roku na rok, aby zgodnie z prognozami w 2023 roku osiągnąć poziom 75% [Channel Engine, 2020]. Jednak w Polsce taka forma ekspansji zagranicznej wciąż raczkuje. Dlatego Digitree Group zawiązało współpracę z Channel Engine, jednym z najbardziej funkcjonalnych i kompleksowych rozwiązań służących integracji kanałów sprzedaży i ich globalizacji, a w konsekwencji stworzyło nową markę – Marketplaceme - tym samym dając polskim firmom szansę na zwiększenie swojego zasięgu, dotarcie do większej liczby konsumentów oraz znaczący rozwój ich działalności. Polski rynek e-commerce zostanie więc wprowadzony na zupełnie nowy poziom, dzięki dostępowi do ponad 30 zagranicznych platform sprzedaży, przy współpracy z jednym partnerem biznesowym, a Digitree Group zrealizuje swoją ambicję związaną z ekspansją zagraniczną. 

Nowa polityka dywidendowa i cele finansowe Zarządu

Digitree Group zdefiniowała również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 - 2023 jej zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy. Grupa zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności, co jest konieczne do zrealizowania celów nowej Strategii. Zarząd spółki wyznaczył sobie również dwa główne cele finansowe: osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej na poziomie 17 proc. oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023.

Grupa Kapitałowa Digitree Group działa w 8 lokalizacjach w Polsce, obsługując obecnie ponad 2100 klientów. W ostatnich czterech kwartałach (trzy kwartały 2020 i czwarty kwartał 2019 r.) przychody ze sprzedaży Grupy sięgnęły 54 mln zł. Jednocześnie ponad 50 proc. jej przychodów pochodzi z działalności dla e-commerce, a 10 proc. z działalności zagranicznej. Grupa zawiązała szereg strategicznych partnerstw, tj. partnerstwo z Google, Adobe, Magento czy Channel Engine, które w połączeniu z szerokim portfelem własnych rozwiązań sprawiają, że jako jedyna Grupa na polskim rynku, rozumiejąc całość portfela narzędzi dla e-commerce, może tak kompleksowo dostosować ofertę do potrzeb klienta.