Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca rekomenduje 5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Udostępnij

Zarząd Neuki zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki podjął decyzję w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec ub.r. prezes Piotr Sucharski informował, że spółka podtrzymuje politykę dywidendy, która zakłada zwiększanie stopy dywidendy o 10-15% w każdym kolejnym roku.

W maju 2015 r. Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 19,83 mln zł, tj. 4,33 zł na akcję, z zysku za 2014 r. W poprzednim roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 17,28 mln zł, tj. 3,8 zł na akcję, z zysku za 2013 r.

NEU (NEUCA) odnotowała 101,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 93,07 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 4,63 mln zł wobec 27,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus