PEP podała, że w zakończonym wezwaniu mniejszościowi akcjonariusze złożyli zapisy na łącznie na 10 370 213 akcji spółki.

Wzywający, Mansa Investments oraz BIF IV Europe Holdings Limited postanowili o nabyciu tych akcji, a także zdecydowali odłożyć w czasie czynności prowadzące do wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Chcą jednak podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji w wysokości 150 mln euro.

„(…) w Umowach zostaną przewidziane mechanizmy wspólnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji: (i) emisji Nowych Akcji oraz (ii) akcji skierowanych do Inwestora w celu wykonania przez niego zobowiązań do dokonania wpłat kapitałowych do Spółki w wysokości do 150 mln euro” – czytamy w komunikacie

Walne Zgromadzenie mające przegłosować emisję nowych akcji ma się odbyć do końca maja 2021 r.