• Opublikowana w grudniu 2020 roku strategia KTY (KETY) na lata 2021-25 daje ogólny wgląd w to, czego można się spodziewać po wynikach w kolejnych latach. Czy również w kwestii dywidendy? [BR Premium] >>>
  • VVD (VIVID) przeprowadzi emisje prywatną skierowaną do jednego z głównych obligatariuszy i członka Rady Nadzorczej Wojciecha Humińskiego. >>>
  • CIECH Sarzyna z grupy CIE (CIECH) zarejestrował innowacyjną i chronioną patentem technologię formulacji glifosatu BGT. >>>
  • Skonsolidowany zysk netto PEO (PEKAO) w czwartym kwartale 2020 r. wyniósł 185 mln zł, a w całym minionym roku zysk netto zamknął się kwotą 1,102 mld zł wobec 2,165 mld zł rok wcześniej. >>>
  • W 2020 r. KVT (KRVITAMIN) odnotowała szacunkowy zysk netto w wysokości 56,6 mln zł, wobec 7,5 mln zł w 2019 roku. >>>
  • Przychody ze sprzedaży ASB (ASBIS) w 2020 r. wyniosły blisko 2,4 mld USD, o 24% więcej r/r. Zysk netto w tym czasie wzrósł o 140% i wyniósł 36,5 mln USD. >>>
  • Zysk netto Grupy ASE (ASSECOSEE) za IV kwartał 2020 r. wyniósł 7,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 18% r/r, a za cały 2020 r. wyniósł 26,4 mln EUR, czyli o 25% więcej r/r. >>>
  • Akcesoria PNW (PLANTWEAR), poszerzą asortyment MON (MONNARI). Wraz z początkiem marca, w ramach pilotażu, wybrane produkty spółki trafią do sklepu internetowego kontrahenta. >>>
  • Zarząd Berg Holding aktualizuje strategię działalności Farm Fotowoltaiki. Spółka planuje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat. >>>
  • PKN (PKNORLEN) stawia na dynamiczny rozwój aktywów na Litwie, zgodnie ze strategią ORLEN2030. >>>
  • WSE (WORKSERV) zawarły z GI International ramową umowę sprzedaży udziałów w spółkach zależnych Work Service Czech oraz Work Service Slovakia. >>>