Warszawa, Polska – 25 lutego 2021 – KVT (KRVITAMIN), jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, odnotowała szacunkowy zysk netto w wysokości 56,6 mln zł, wobec 7,5 mln zł w 2019 roku. To wzrost o 655 proc. r/r. W całym 2020 r. Krynica Vitamin wypracowała 446,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50 proc. r/r), co było najwyższym wynikiem w historii Spółki. Sprzedaż przełożyła się na 74,0 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 575 proc. r/r). Bardzo dobre wyniki są konsekwencją produkcji i sprzedaży płynów do dezynfekcji w drugim kwartale oraz wypracowaniem wyższych przychodów z działalności podstawowej w całym ubiegłym roku.

- Miniony rok był wyjątkowy. Wiele branż gospodarki ucierpiało przez lockdown spowodowany pandemią COVID-19. Mimo to udało nam się wypracować rekordowo wysokie przychody i zyski. Sprzedaż środków do dezynfekcji okazała się strzałem w dziesiątkę. Pozyskaliśmy też dużego kontrahenta w USA na produkcję napojów energetycznych. Bardzo dobra sytuacja finansowa Krynicy Vitamin umożliwiła podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Wypracowane przychody pozwalają z dużym optymizmem i spokojem patrzeć w przyszłość, również pod kątem dalszych inwestycji. Będziemy kontynuować nasz rozwój – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 86,4 mln zł i były o 37 proc. wyższe niż przed rokiem. W raportowanym okresie zysk operacyjny wyniósł 6,2 mln zł i (wzrost o 313 proc. r/r), a zysk netto wzrósł o 44 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. i wyniósł 2,2 mln zł.

Krynica Vitamin rozwija się niezwykle dynamicznie. Produkty spółki są obecne na ponad 40 rynkach zagranicznych. Przychody z eksportu w 2020 r. stanowiły już ponad połowę przychodów, a głównymi zagranicznymi rynkami zbytu były m.in. Niemcy, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.

- Zbalansowanie biznesu pod względem geograficznego pochodzenia przychodów jest niezwykle ważne. Rynek polski jest dla nas bardzo ważny, jednak to właśnie dzięki międzynarodowym kontraktom jesteśmy w stanie rosnąć szybciej. Skupiamy się na podstawowej działalności oraz rozwijamy nasz dział chemiczno-kosmetyczny. Stawiamy również na dywersyfikację produktu, by nie być zależnym ani od formatu napoju, ani od danego rynku – dodał Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

Krynica Vitamin w obecnym roku skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej. Dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. w opcji „low sugar”, czyli dostosowane do opłaty cukrowej, a także nowe formuły środków ochrony osobistej i kosmetyków.

Niedawno Spółka poinformowała, iż rozszerzyła współpracę z amerykańskim partnerem na produkcję napojów energetycznych. W ramach umowy będzie produkować napoje na rynek europejski, zaś szacowana wartość kontraktu wynosi nawet 10 mln zł. W lutym spółka poinformowała również o przedłużeniu umowy z niemieckim partnerem na produkcję m.in. napojów energetycznych. Szacunkowa wartość umowy na lata 2021-2023 wynosi około 117 mln zł (ok. 26 mln euro). Krynica Vitamin realizuje również kontrakt na produkcję napojów niskoalkoholowych typu hard seltzer na rynek amerykański. Wartość szacowanych przychodów z tego kontraktu to nawet 59 mln zł.