Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Global Cosmed podniósł prognozy wyników finansowych za 2020 rok

Udostępnij

GLC (GLCOSMED) poinformował o rewizji prognozy wyników finansowych za 2020 rok. Zgodnie z aktualnymi szacunkami skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ubiegły rok wyniosą 365 mln zł, a skonsolidowana EBITDA będzie równa 43 mln zł.

„Rewizja prognozy jest spowodowana wyższą niż oczekiwano realizacją sprzedaży. Zaprezentowane dane są najlepszym szacunkiem Zarządu na dzień 26 lutego 2021 roku i będą podlegały dalszym analizom w ramach przygotowania przez Spółkę i badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok, co może spowodować ich korekty” – dodano w komunikacie

W aktualizacji prognozy z grudnia 2020 r. spółka zakładała, że wypracuje 356 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 35 mln zł EBITDA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+