Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

BoomBit dokona odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 6,33 mln zł

Udostępnij

BBT (BOOMBIT) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. dokona odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł.

Na tę kwotę składa się 1,97 mln zł odpisów na utratę wartości dotyczących 6 gier: Idle Coffee Corp, Cooking Festival, Mighty Heroes, Tiny Gladiators 2, Word Search Heroes oraz Tiny Tomb: Dungeon Explorer.

„Odpisy spowodowane były niższymi od zakładanych wynikami osiąganymi przez powyższe tytuły, które w ocenie Emitenta mają ograniczone możliwości poprawy w przyszłości, w związku z czym Emitent nie planuje ich dalszego rozwoju” – czytamy w komunikacie

Pozostałe 4,36 mln zł to odpisy aktualizujące pełną wartość aktywów w związku z niekontynuowaniem prac nad pięcioma projektami na różnym etapie zaawansowania (John Doe, Guns Club oraz gry z gatunku Sport, Racing oraz Puzzle).

„Zarząd Spółki jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad ww. projektami, w związku z obraną strategią koncentracji na grach hyper-casual, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w grach GaaS o wysokim potencjale monetyzacyjnym, dotychczasowego portfolio Grupy oraz kolejnych tytułów wydawanych na platformie Nintendo Switch, jest najbardziej korzystna z punktu widzenia Akcjonariuszy” - wyjaśniono

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+