Warszawa, 2 marca 2021 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec lutego 2021 r. wzrosła do 3 346,9 mln zł (wobec 3 084,6 mln zł na koniec stycznia 2021 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Agresywny, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2021 r. składało się 2 839,6 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 53,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 53,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 22,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 98,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 91,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 173,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2020 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. II 2021 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-II 2021 r.
QUERCUS Agresywny  219,30 271,50 11,61%
QUERCUS Multistrategy FIZ 106,40 98,90 5,69%
QUERCUS Absolute Return FIZ 51,10 53,80 5,38%
QUERCUS Silver 1,00 32,80 4,42%
QUERCUS short 42,40 44,00 3,38%
QUERCUS Stabilny 62,80 69,10 3,15%
QUERCUS Global Growth      16,10 19,30 2,12%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 288,90 405,70 0,30%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 038,40 1 197,70 0,12%
Private Equity Multifund FIZ* 14,40 14,40 -
QUERCUS Global Balanced 133,20 180,60 -0,03%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 53,60 53,30 -0,57%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 312,50 367,70 -0,77%
QUERCUS lev 94,30 105,30 -7,57%
QUERCUS Gold 162,30 145,80 -9,16%

*) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2020 r.
**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 11.01.2021 r.

„Najważniejszym wydarzeniem ostatniego miesiąca była korekta na globalnym rynku obligacji. Ceny tych instrumentów spadały (rentowności rosły) wskutek prognoz, zakładających normalizację sytuacji gospodarczej na świecie w perspektywie najbliższych kwartałów. Szybszy wzrost Produkt Krajowy Brutto (Q) oznaczać może również wyższą inflację. Zakładamy, że znaczna część korekty jest już za nami.

Akcje rynków rozwiniętych ustanowiły nowe rekordy wszechczasów, po czym pod koniec miesiąca rozpoczęły korektę. Główne światowe indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu: ^NASDAQCOM (USA) +2,4%, ^SP500 (USA) +1,5%, ^DAX (Niemcy) +0,5%.

Na warszawskiej GPW rozwój wydarzeń był podobny, jak na głównych rynkach, choć większe spółki nie pozwoliły głównym indeksom na pokonanie lokalnego szczytu z początku br. WIG nieznacznie stracił na wartości (-0,1%). Na przestrzeni ostatniego miesiąca z blue chips najlepiej wypadły: JSW (+36%) i ALR (ALIOR) (+28%), natomiast na drugim biegunie znalazły się: ALE (ALLEGRO) (-24%) i DNP (DINOPL) (-15%).

Jednym z najlepszych indeksów na świecie pozostawał sWIG80, który zyskał w br. 8,9%, wyraźnie pokonując szczyt z początku 2017 r. Z pozytywnie zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: SEN (SERINUS) (+315%), AST (ASTARTA) (+78%), sektor budowlany czy TFI.

Wracając do obligacji, ceny tych instrumentów skorygowały się już istotnie. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 1,41%, niemieckich do -0,26%, a polskich do 1,58%. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.

W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją średnioterminowej korekty. Kruszec stracił w br. już 8,8%, osiągając 1.730 dolarów za uncję i zbliżając się do pierwszego silnego wsparcia na poziomie 1.700 dolarów. Lepiej sytuacja wyglądała w przypadku drugiego metalu szlachetnego – srebra, który od początku roku nie zmienił ceny (26,40 USD za uncję). Kurs ropy naftowej kontynuował wzrosty do ponad 61 dolarów za baryłkę (+27%), oddziałując negatywnie na oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą udany miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły o 16%, do ponad 4 dolarów za funt.

Złoty był stabilny wobec euro, nieco stracił do dolara, zyskał natomiast do franka. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,75 zł i frank 4,12 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Agresywny +11,61%,
•    QUERCUS Multistrategy FIZ +5,69%,
•    QUERCUS Stabilny +3,15%,
•    QUERCUS Global Growth +2,12%,

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym było bardzo wysokie i wyniosło +264 mln zł.

Podtrzymujemy nasze prognozy na rok 2021. Krótkoterminowo zwiększa się prawdopodobieństwo korekty, którą należałoby wykorzystać do akumulacji akcji. W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
•    wyceny wielu spółek na GPW są niskie,
•    nastroje inwestorów są dalekie od euforii,
•    środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych.

Podsumowując, oczekujemy dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r. WIG powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt. Ewentualną korektę w marcu lub kwietniu można byłoby wykorzystać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.