Zarząd MDG (MEDICALG) podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Konsekwencją decyzji będzie aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu o kwotę 3,1 mln zł. Zdarzenie będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy za rok 2020. Nie wpłynie jednak na bieżącą sytuację gotówkową.

„Decyzja Zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie Zarządu w najlepszym interesie Spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie Spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług” – czytamy w komunikacie