Projekt „Obuwie przyszłości” rozwijany przez PRT (PROTEKTOR) został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie "Projekty B+R przedsiębiorstw”. Przewidywane dofinansowanie projektu wyniesie 6 284 874,50 zł.

„Obuwie przyszłości” to obuwie wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na analizę położenia, lokalizację (również w pomieszczeniach) i wykrywanie zagrożeń, jak porażenie prądem. Rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo m.in. ratowników straży pożarnej czy pensjonariuszy i pracowników domów opieki i szpitali.

"Dla nas bezpieczeństwo jest mocno osadzone w przewidywaniu możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Przewidywanie jest o jeden krok przez faktem zaistnienia zagrożenia. Kluczowa kwestia rozważań, to odpowiedź na pytanie, czy lepiej zapobiegać, czy leczyć? W strategii naszej firmy przyjęliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch systemów w jedną całość. „Obuwie przyszłości” to projekt dający możliwość zapobiegania, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych zastosowań podnoszących bezpieczeństwo w momencie zaistnienia sytuacji niebezpiecznej." – podkreśla Tomasz Malicki, CEO Grupy Protektor S.A.

Spółka ocenia, że „Obuwie przyszłości” to projekt o dużym potencjale sprzedażowym, który otwiera szerokie możliwości zdobywania światowych rynków. Połączenie doświadczenia w produkcji obuwia specjalistycznego z implementacją technologii AI ma dać Grupie szansę na zostanie liderem w zakresie dostarczania inteligentnego obuwia i rozwiązań smartware.