• Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APR (AUTOPARTN) wzrosły w lutym  2021 r. o 17,08% r/r do poziomu 145,688 mln zł. >>>
  • Maciek i Bartek omawiają profil działalności i perspektywy ACG (ACAUTOGAZ). Szukają także potencjalnych stref akumulacji akcji tej spółki [wideo] >>>
  • W pierwszym miesiącu nowego roku struktura transakcji w akcyjnej części portfela PKO TFI mocno przechyliła się w stronę podaży [BR Premium] >>>
  • Akcjonariusze TLS (TELESTR) upoważnili zarząd do skupu akcji własnych spółki. Skup ma dotyczyć nie więcej niż 20% akcji spółki. >>> 
  • Zarząd CDA rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18,34 mln zł. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji CDA, stopa dywidendy wyniosłaby ok. 6,8%. >>>
  • Analitycy DM mBanku konsekwentnie podtrzymują dotychczasowe założenia, czyli pozytywną rekomendację dla rynku akcji, przeważanie sektorów cyklicznych i beneficjentów normalizacji sytuacji epidemicznej. >>>