Zarząd OPM (OPTEAM) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 26,98 zł na akcję. Na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok została już wypłacona zaliczka w kwocie 14,98 zł na akcję. Do akcjonariuszy spółki miałoby trafić więc jeszcze 12 zł na akcję.

Zgodnie z propozycją zarządu, uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki na dzień 19 kwietnia 2021 roku, a wypłata ma nastąpić w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Tak duży transfer zysków do akcjonariuszy może mieć związek ze sprzedażą w marcu 2020 r. spółki Polskie ePłatności za 68,63 mln zł.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły