Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

NEUCA w 2020 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11,9%

Udostępnij
 • Grupa NEU (NEUCA) w 2020 roku umocniła pozycję lidera, osiągając w IV kwartale 32,1% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 2,2 pkt proc. więcej niż przed rokiem*. W segmencie aptek niezależnych udziały w okresie październik-grudzień 2020 roku wyniosły 36,8% vs 33,2% rok wcześniej**.
 • NEUCA w 2020 roku zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11,9% do blisko
  9,3 mld PLN (dynamika rozwoju rynku hurtu aptecznego w całym roku wyniosła 0,7%)*. W czwartym kwartale dynamika wzrostu sprzedaży była równie wysoka
  i wyniosła 12,0%, co pozwoliło osiągnąć przychody na poziomie 2,4 mld PLN.
 • Rosnące zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich.
  W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec grudnia ubiegłego roku uczestniczyły 2842 apteki, czyli o 24,9% więcej niż przed rokiem (niemal 33% aptek niezależnych działających w Polsce).
 • Grupa w 2020 roku odnotowała najwyższy w historii działalności zysk netto bez zdarzeń jednorazowych 154,3 mln PLN (+28,7% wobec 2019 roku i ponad 60% wobec 2018 roku). W samym IV kwartale Grupa wypracowała 27,9 mln PLN zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku.
 • Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 10 PLN na akcje, czyli o 15,6% więcej niż przed rokiem. Łącznie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku NEUCA może przeznaczyć ponad 44 mln PLN.

NEUCA, w 2020 roku, w czasie wyzwań, przed jakimi stanął rynek zdrowia w związku z pandemią COVID-19 zapewniała wsparcie, ciągłość dostaw oraz bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. Realizując strategię rozwoju skupioną na satysfakcji klienta, Grupa podjęła liczne działania (m.in. interwencyjne zakupy maseczek) i  przygotowała narzędzia wspierające finansowo i pozafinansowo klientów oraz pacjentów (wyposażenie aptek i szpitali w środki ochrony osobistej, a także zaoferowanie programu osłon antykryzysowych). W 2020 roku Grupa dostarczyła leki do blisko 13 tys. aptek i punktów aptecznych, 2,5 tys. szpitali i ZOZ-ów oraz 1,4 tys. innych podmiotów rynku około-zdrowotnego. Potwierdzeniem najwyższej sprawności logistycznej jest powierzenie Grupie NEUCA przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (dawniej Agencję Rezerw Materiałowych) dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19. Do końca 2020 r. NEUCA była jedyną firmą, która prowadziła ten proces a obecnie pozostaje liderem jego realizacji.

Dostarczane klientom wsparcie zostało zauważone i docenione. Grupa zachowuje niezmiennie pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta opracowywanym przez Monitor Apteczny. W IV kwartale NEUCA uzyskała historycznie najwyższy odczyt wskaźnika polecalności Net Promoter Score, w wysokości 62 pkt., jednocześnie to wynik lepszy o 28 pkt niż w IV kwartale 2019 roku.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln  PLN)

1-4Q 2020

1-4Q 2019

zmiana % r/r

4Q 2020

4Q 2019

zmiana
% r/r

Przychody ze sprzedaży

9 254,0

8 272,4

11,9%

2 400,3

2 143,4

+12,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

981,2

834,5

+17,6%

254,0

217,7

+16,7%

Rentowność brutto

10,60%

10,09%

+0,51 pp.

10,58%

10,16%

+0,42 pp.

EBITDA

277,3

212,3

+30,6%

60,6

47,7

+27,2%

EBIT

212,7

156,7

+35,7%

43,2

33,2

+30,1%

Wynik netto

143,7

117,5

+22,4%

18,8

24,5

-23,4%

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln  PLN)

1-4Q 2020 skoryg

1-4Q 2019 skoryg

zmiana % r/r

4Q 2020 skoryg

4Q 2019 skoryg

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

9 254,0

8 272,4

11,9%

2 400,3

2 143,4

+12,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

981,2

834,5

+17,6%

254,0

217,7

+16,7%

Rentowność brutto

10,60%

10,09%

+0,51 pp.

10,58%

10,16%

+0,42 pp.

EBITDA

279,1

213,4

+30,8%

60,6

47,7

+27,2%

EBIT

214,5

157,8

+35,9%

43,2

33,2

+30,1%

Wynik netto

154,3

119,9

+28,7%

27,9

26,1

+6,9%

- Ubiegły rok był pod wieloma względami wyzwaniem. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii zapewniliśmy ciągłość dostaw, dbając jednocześnie  o  bezpieczeństwo klientów i pracowników. Wyzwaniom sprostaliśmy we wszystkich obszarach i na najwyższym poziomie. Satysfakcji z realizacji potrzeb społecznych towarzyszą bardzo dobre wynik finansowe. Nasz rozwój to efekt strategii, decyzji i działań podjętych znacznie przed powstałą sytuacją epidemiczną. Obecne „przyspieszenie” wynika także z rosnącego zaangażowania i mobilizacji zespołu.

Fundamenty naszego sukcesu są więc nie tylko stabilne, ale sukcesywnie się wzmacniają, dając pewność rozwoju naszej firmy w długoterminowym horyzoncie  - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju przyczyniła się do wypracowania w 2020 roku przychodów ze sprzedaży oraz zysków na najwyższych w historii Grupy poziomach. Skumulowane przychody po 12 miesiącach minionego roku ukształtowały się na poziomie niemal 9,3 mld  PLN (+11,9% r/r). EBITDA w 2020 roku z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniosła 279,1 mln  PLN (+30,8% r/r), a zysk netto bez zdarzeń jednorazowych: 154,3 mln  PLN, co oznacza poziom wyższy o 28,7% w porównaniu z rezultatami 2019 roku.

NEUCA sukcesywnie zwiększa skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna wypracowały w 2020 roku przychody na poziomie 186,1 mln PLN, o 16,9% wyższe niż w poprzednim roku.

- W obszarze biznesów pacjenckich w 2020 roku z sukcesem rozwijaliśmy międzynarodową ekspansję Pratii (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy NEUCA) na rynku badań klinicznych. Obecnie Pratia zarządza ponad 90 dedykowanymi i szpitalnymi ośrodkami badawczymi w sześciu krajach (Polska, Ukraina, Niemcy, Hiszpania, Czechy i Bułgaria). To czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, która prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie. Drugim wydarzeniem, zainicjowanym jeszcze w 2020 roku, było niedawne podpisanie umowy na warunkowe przejęcie większościowych udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A, operującym na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Połączenie sił i zasobów obu firm pozwoli NEUCA oferować usługi większej grupie pacjentów i dodatkowo wzmocnić ofertę B2B o gwarancję dostępności usług medycznych - dodaje Piotr Sucharski.

Grupa NEUCA w minionych miesiącach rozpoczęła także wdrożenie pierwszego etapu portalu zdrowotnego dla pacjentów HeyDoc, obejmującego opracowaną przez lekarzy bazę wiedzy, usługi telekonsultacji oraz usługi e-commerce. Za pośrednictwem portalu pacjenci uzyskają dostęp online do profesjonalnych treści medycznych, konta pacjenta, usług oraz produktów medycznych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus