W materiale informacje na temat:

 • Ostatnich premier spółek z grupy;
 • Sprzedaży i produkcji Mr. Prepper;
 • Wysokości nakładów marketingowych;
 • Certyfikacji gier w Chinach;
 • Tokenów PWay;
 • Car Mechanic Simulator 2021;
 • Podobnych gier o zbliżonych nazwach;
 • Ewentualnych pre-orderów;
 • Bum Simulator;
 • Nadchodzących premier i prologów;
 • Mobilnych portów gier.